Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


CENÍK FITNESS 3000
Vstup do 14:00 65,-
Vstup od 14:00 80,-
PERMANENTKY
Měsíční do 13:00 570,-
Měsíční 750,-
Čtvrtletní 1950,-
Půlroční 3400,-
Měsíční student do 13:00 550,-
Měsíční student 670,
Čtvrtletní student 1750,-
Půlroční student 3100,-
10x vstup do 13:00 550,-
10x vstup 650,-
20x vstup 1150,
30x vstup 1600,-

- vstupové permanentky mají platnost 1 rok a jsou přenosné
- studentské slevy poskytujeme do 25 let po předložení platného studentského průkazu s fotografií např: ISIC
Mladším 18 let stačí OP

Ceník platný od 1. 2. 2013

PRICE LIST FITNESS 3000
Entrance before 14:00 65,-
Entrance after 14:00 80,-
PASSES
Monthly before 13:00 570,-
Monthly 750,-
Quarterly 1950,-
Half-yearly 3400,-
Monthly student before 13:00 550,-
Monthly student 670,
Quarterly student 1750,-
Half-yearly student 3100,-
10x entrance before 13:00 550,-
10x entrance 650,-
20x entrance 1150,
30x entrance 1600,-

- entrances passes are valid for 1 year and portable
- student discount offer up to 25 years after the submission valid student card with photo (ISIC…)


Price list valid from 1. 2. 2013