Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


CENÍK FITNESS 3000
Vstup do 15:00 75,-
Vstup od 15:00 90,-
PERMANENTKY
Měsíční do 15:00 650,-
Měsíční 770,-
Čtvrtletní 2100,-
Půlroční 3600,-
Měsíční student 700,
Čtvrtletní student 1900,-
Půlroční student 3300,-
10x vstup do 15:00 650,-
10x vstup 750,-
20x vstup 1300,
30x vstup 1800,-

Záloha na čip k pemanentce 50,-.

-Vstupové permanentky mají platnost 1 rok a jsou
přenosné.
Časové permanentky jsou nepřenosné a opravňují k jednomu vstupu denně

-Studentské slevy poskytujeme do 25 let po předložení platného studentského průkazu s fotografií např: ISIC 

Mladším 18 let stačí OP

Ceník platný od 1.1.2015
PRICE LIST FITNESS 3000
Entrance before 15:00 75,-
Entrance after 15:00 90,-
PASSES
Monthly before 15:00 650,-
Monthly 770,-
Quarterly 2100,-
Half-yearly 3600,-
Monthly student 700,
Quarterly student 1900,-
Half-yearly student 3300,-
10x entrance before 15:00 650,-
10x entrance 750,-
20x entrance 1300,
30x entrance 1800,-

Refundable deposit for token to passes is 50,-

Times passes is not portable, valid for one person and one enter a day.

Entrances passes are valid for 1 year and portable

Student discount offer up to 25 years after the submission valid student card with photo (ISIC)           

Price list valid from 1. 1. 2015