Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


CENÍK FITNESS 3000 

Vstup do 15:00 80,-  student 70,-
Vstup od 15:00 90,-  student 70,-
PERMANENTKY ČASOVÉ  
Měsíční do 12:00 600,- student 500,-
Měsíční do 15:00 700,- student 650,-
Měsíční 800,- student 750,-
Čtvrtletní 2100,- student 1900,-
Půlroční 3800,- student 3500,-
Roční 6600,- student 6300,-
PERMANENTKY VSTUPOVÉ  
10x vstup do 12:00 500,-

10x vstup do 15:00

700,-
10x vstup  800,-
20x vstup 1400,-
30x vstup  1950,-

Permanentky do 12:00 a 15:00 v pátek, sobotu a neděli platí celodenně.

Záloha na čip k pemanentce 50,-.

-Vstupové permanentky mají platnost 1 rok a jsou
přenosné.
Časové permanentky jsou nepřenosné a opravňují k jednomu vstupu denně

-Studentské slevy poskytujeme do 26 let po předložení platného studentského průkazu s fotografií např: ISIC 

Mladším 18 let stačí OP

Ceník platný od 8.2.2018

PRICE LIST FITNESS 3000 

Entrance before 15:00 80,-  student 70,-
Entrance after 15:00 90,-  student 70,-
TIMES PASSES  
Monthly before 12:00 600,- student 500,-
Monthly before 15:00 700,- student 650,-
Monthly 800,- student 750,-
Quarterly 2100,- student 1900,-
Half-yearly                     3800,- student 3500,-
yearly 6600- student 6300,-
ENTRANCES PASSES  
10x entrance before 12:00 500,-

10x entrance before 15:00

700,-
10x entrance  800,-
20x entrance 1400,-
30x entrance 1950,-

Passes before 12:00 and 15:00 on Fri, Sat, Sun is valid for all day.

Refundable deposit for token to passes is 50,-

Times passes is not portable, valid for one person and one enter a day.

Entrances passes are valid for 1 year and portable

Student discount offer up to 26 years after the submission valid student card with photo (ISIC)           

Price list valid from 8.2.2018